Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů (musím napsat) byl nejstarším spolkem v Kraselově. Iniciatorem a zakladatelem sboru byl tehdejší učitel v Kraselově Adolf Poucha. Jeho zásluhou bylo, že sbor hasičů byl založen již v roce 1892. 13.listopadu byla schválena stavba cvičného lešení, kolna na hasičské nářadí a koupení stříkačky. Veškeré hasičské akce v té době se odehrávaly na návsi, nebo na drahách při silnici na Tažovice. 29.ledna 1893 byl sborem hasičů uspořádán první společenský večírek. Pro člena bylo vstupné 30 haléřů, hosté 40 haléřů a ženy 20 krejcarů. Na zakoupení stříkačky probíhala sbírka. První čtyř kolová stříkačka byla koupena za 600 zlatých. Slavnostní svěcení stříkačky bylo 30.dubna 1893 a prvně byla použita při požáru ve Škrobočově 20.května 1895. Místní sbor hasičů dále zajišťoval hudbu na slavnosti Božího Těla a držení čestné stráže u Božího hrobu.

 

V roce 1908 bylo postaveno dřevěné cvičné leziště, rozvíjela divadelní činnost. Tak vlastně vznikl v Kraselově spolek dobrovolných ochotníků. V roce 1906 byla koupena ruční stříkačka zvaná „berlovka“ za 80 korun. V roce 1933na valné hromadě byl přítomen župní dozorce  Kovanda z Volyně. Navrhnul koupit motorovou stříkačku od firmy Ebert z Prahy. Byl vysloven souhlas s jejím koupením za 33.000 korun. Starostou sboru byl zvolen Matěj Novák čp.11. a jeho zástupce František Uhlík. S nákupem stříkačky vznikl sboru dluh, který se splácel  ze zábav, divadelních představení a poskytnutých darů. V roce 1933 uplynulo 40 let od jeho založení a k oslavě se konal župní sjezd. Přítomní uctili památku vojínů u pomníku a při této příležitosti byla sboru předána stříkačka. Dluh ze zakoupení stříkačky byl splacen v roce 1937.

  V roce 1968měl požární sbor 80 členů včetně přispívajících. Z toho 50 členů aktivních. V tomto roce byla postavena nová požární zbrojnice s nákladem 125 tisíc korun a byla postavena svépomocí. Po této výstavbě bylo hasičskému sboru přiděleno nákladní auto a motorový stříkačka, kterou zajistil Okresní národní výbor. V roce 1974 byla stará zbrojnice využita na autobusovou zastávku, která slouží až do dnešní doby. Poslední velkou akcí tohoto sboru byla oslava 100 letého výročí jeho založení za účasti všech okolních sborů. Za krátko po této oslavě hasičský sbor přestal existovat, hlavně  zásluhou a netečností tehdejšího starosty obce.

SDH