Navigace

Obsah

Motorismus v Kraselově

Ze společenských organizací v Kraselově se musím zmínit o kraselovském Svazarmu, který byl založen koncem 50.let. Z počátku se činnost odvíjela z účasti na zvelebování obce, na brigádách různého charakteru, což bylo i přínosem do pokladny.

Závody byly pořádány na střelnici „Za remízkem“ a byla i účast v okresních soutěžích. Kraselov by i místem automobilových závodů. Nejvíce sledovaným závodem té doby byl závod pořádaný Automotoklubem Katovice. Závod ale neměl dlouhého trvání pro tragickou nehodu.

Prvému závodu přihlíželo na tři tisíce diváků. I první ročník se neobešel od havarie. Trať měla více jak 15 zatáček o různé obtížnosti. 9.května 1975 byl uspořádán druhý ročník tohoto závodu, kterého se zúčastnil i kraselovský občan Miroslav Pechlát, který se umístil na třetím místě. 9.května 1976 se konal třetí ročníka byl také poslední.

Rokem 1978 se jméno Kraselova postupně dostávalo do podvědomí příznivců motocyklového sportu a to nejen v republice, ale i za hranice. Jaroslav Pudil, státní representant se stal stavitelem „Kraselovských šlapaček“. Myšlenky na tento motocyklový sport se stále oživovaly a netrvalo dlouho a myšlenka nových Špalaček znovu ožila. Nikoho ani ve snu nenapadlo, že to bude právě Kraselov a jeho okolí v roce 1978.

Když se kraselovští nadšenci pro tento sport ujali oživit myšlenku, získali s velkými obtížemi povolení ve vlastním svazarmovském okrese. Nikdo nechtěl věřit, že v obci, která má něco málo přes 70 popisných čísel a 240 obyvatel včetně osad, se  podaří zorganizovat sportovní podnik, který bude mít požadovanou úroveň.

   Po 15 letech odmlky se sešli jezdci, kteří již takovou motocyklovou soutěž absolvovali a dohodli se, že takováto soutěž bude v Kraselově. Pro začátek byla vybrána kratší trať.

 

Po mnoha jednáních přišel očekávaný den. Byl to 15.říjen 1978 – první ročník Kraselovských šplapaček pod názvem „Guláš podnik“. Závodu se zúčastnilo 34 jezdců a mezi skutečnými amatery byl i representant Stanislav Zloch. Byl to právě on, roznesl o Kraselovských šlapačkách mnoho dobrých zpráv. První ročník se jel při břehu rybníka Kováříček, v oblasti sv. Anny a později velice známou Lhoteckou roklí, která se v dalších letech stala neoddělitelnou součástí Kraselovských šlapaček. Druhý ročník Kraselovských šlapaček se jel 13.října 1979. Toho roku se soutěže zúčastnila celá elita závodníků z republiky. Délka tratě pro třídu Junior měřila 35 km a pro kategorii Trial 50 km. Trať vedla z Kraselova polními cestami až do Nemětic a Libětic, Smiratic, Lhoty sv. Anny a zpět do Kraselova.

Po tomto zdařilém ročníku byla zaslána žádost na Ústředí Svazarmu do Prahy o uspořádání přeboru republiky. Hlavní soutěže se zúčastnilo 70 jezdců a ve třídě Junior 30 jezdců.

   Čtvrtý ročník Kraselovských šlapaček byl v roce 1981 a jel se 5.září znovu jako přebor republiky po nové trati. Z Kraselova trať vedla přes Švýcarovu Lhotu k Radkovicům, dále kolem Předních Zborovic do Radošovic, Mutěnic, Sousedovic, do rokle u sv. Anny a Kraselova. Po prvé se Kraselovských šlapaček zúčastnilo i 14 jezdců z NDR. V tomto ročníku se také jel závod o český pohár seriově vyráběných motocyklů. Od VI.ročníku tj. roku 1982 se jely Kraselovské šlapačky jako dvoudenní.

        Přišel rok 1992. Nikdo netušil, že v Kraselově bude uspořádáno mistrovství Evropy v Trialu. Významnými dny toho roku se stal 30. a 31. říjen. Všechny žádosti byly vyřízeny a tak se Kraselov dostal do kalendáře motoristického sportu. Mistrovská trať svojí obtížností byla zachována z minulých let. Trať měřice 16 km a měla 14 kontrolních bodovacích úseků. Závodník musel trať projet třikrát. Celkový čas byl stanoven na 6 hodin 40 minut. Mistrovských šlapaček se zúčastnili závodníci z 12 států Evropy: 10 jezdců z ČSR, 10 ze Španělka,  10 z Německa, 2 z Rakouska, 1 z Velké Britanie, 2 ze Švýcarska, 5 z Francie, 9 z Holandska, 6 z Italie.

19. a 20. červen 1993 byly dva dny předposledního závodu. Závod se jel na zkrácené trati přes les Dubovec, Lhotu u sv. Anny a do Kraselova. Posledním ročníkem Kraselovských šlapaček byl 6. a 7.srpen 1994. Tohoto závodu se zúčastnili jezdci z Rakouska, Německa a Polska V roce 1994 byla ukončena dlouholetá etapa úspěšné práce všech kraselovských svazarmovců, občanů Kraselova i okolních vesnic. Jméno Kraselova se rovněž dostalo ve známost mnoha evropských zemí.

motorismus