Navigace

Obsah

V obci můžete navštívit tyto místa

„Boží“ kameny

Výletním cílem v okolí Kraselova jsou boží kameny u Milčic. Je to mystická skála na stejnojmenném 621 m vysokém vrchu 2,5 km od Kraselova-severozápadně. Jejich jméno není náhodné. Pavel Kozák v knize „Místa působení“ a v další své knize „Tajemná místa od Blaníku k Sušici“ k božímu kameni doplňuje … je skutečně výjimečné místo pro neustálé proudění vysoké kosmické energie. Působí na člověka nejvíce právě při první návštěvě. Jeho energie je oproti průměrným bodům trojnásobná. Není proto žádoucí na něm pobýt déle než půl hodiny. Pokud člověk této energii nevěří, je pro něj pobyt zbytečný.

Mladotický vrch

Mladotický vrch je vysoký 703 m.n.m. Za dobré viditelnosti je zde výhled na čtvrtinu Čech (např. Českomoravskou vrchovinu, Českobudějovicko, jihovýchod Šumavy, Pláně atd.) Obecní úřad uvažuje o stavbě rozhledny na tomto vrchu.                     

                                                                                           

Historické památky

Kostel sv. Vavřince
První zpráva o kraselovském kostele je z roku 1384, kdy vyl kostelík malý a dřevěný. Postupně byly přistavěny pravá a levá loď kostela. Nyní má kostel podobu kříže. V kostele je pochováno 12 předků rodu Dlauhoweských. Je zde uchována památná truhla z doby Karla IV., která byla po jeho smrti věnována arcibiskupovi Chanovskému.
 

Kostel sv. Anny
Založen roku 1682. Roku 1720 byla kolem kostela postavena krytá chodba – ambity a v rozích zřízeny tři kaple se zvonicí. Na hlavním oltáři je umístěna soška sv. Anny z roku 1520. Roku 1761 byla postavena u nedalekého léčivého pramenu lázeňská budova a vysázena lipová alej od svatoanenského kostela. V roce 1967 měřila nejstarší lípa v této aleji v odvodu 580 cm.

 

Zámeček

Tvrz, která pocházela z 2. Poloviny 14. Stol. Prošla gotickými úpravami. Bydlelo se v něm ještě roku 1700. Po roce 1837 byla na základech starého stavení postavena dnešní tvrz-zámeček čp. 1. U vjezde do dvora stojí socha Sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti. V současné době je zámeček zchátralý. Do roku 1990 byl využíván jako jídelna pro zaměstnance JZD.

 

Mladotice
První písemná zmínka pochází z roku 1513, kdy platili lidé poplatky knězi v Česticích.

Mladotický vrch - 703 m n. m.